Zajednica

Šta je OpenStreetMap i ko smo mi


OpenStreetMap je slobodna otvorena baza geoinformatičkih podataka koju bilo ko može uređivati i čije podatke bilo ko može koristiti u bilo koje svrhe. Primarni cilj projekta je izrada slobodne otvorene karte svijeta. U izradi karte učestvuju volonteri raznih interesa i struka, od kartografa i geodeta, preko programera, pa do dizajnera i prevodilaca. Vjerujemo da je važno da svako ima slobodan pristup detaljnim podacima o okruženju u kojem živi, uključujući između ostalog prirodne uslove, prostorno uređenje, infrastrukturu te javne i komercijalne usluge. Vjerujemo da možemo zajednički tako nešto ostvariti. Ako i Vi mislite isto, onda je OpenStreetMap projekat za Vas.

Aktuelno